Automyčka Racewash – Příbram

racewash_logo_bg_cervene_bile

Bezpečnostní řešení
na jedné z nejmodernějších automyček v ČR

Zadání

Chceme mít nonstop k dispozici živý dohled nad celým prostorem, a také kamerový záznam. Požadujeme nejvyšší zabezpečení technického zázemí a všech prvků objektu.

Eugen Fiala

/ Provozovatel objektu – CAR WASH LUFIA s.r.o.
Mycí centrum Racewash je jedna z nejmodernějších auto myček na území České republiky. Klade důraz na dokonalou kvalitu mytí vozu. Disponuje designově efektními mycími boxy, dále nabízí až 8 mycích programů včetně spodního mytí vozu. Areály jsou vybaveny multifunkčními přídavnými přístroji pro doplňková mytí.

Podmínky

Naše řešení

Kamerový dohled nad každým ze šesti mycích boxů a jejich zabezpečení proti vandalismu a krádeži.
Každý z mycích boxů sleduje kamerová jednotka, která detailně zaznamenává veškerý pohyb v prostoru. Ne jinak je tomu i v noci a za každého počasí. Obslužné dotykové panely, kterými zákazník ovládá mycí programy jsou vybaveny zabezpečovacím zařízením, které ihned rozpozná neodborné zacházení nebo pokus o vnik do útrob technologie a mincovníku. V takovém případě spouští poplach a systém upozorní bezpečnostní agenturu, která situaci bez zaváhání začne řešit.
Kamerový dohled nad veškerým venkovním prostorem areálu.
Každé místo areálu zabírají bezpečnostní kamery s velkokapacitním záznamem ve vysokém rozlišení. Technologie umožňuje vysokou kvalitu videa a je dimenzována tak, aby kvalitu záběru neohrozila tma ani například světlomety aut. V prostoru neexistuje tzv. slepý úhel, kam by kamery neviděly. Celý kamerový systém disponuje záložním zdrojem energie, který umožňuje jeho nepřetržitý provoz i v případě výpadku nebo sabotáže elektrické sítě.
Kamerový dohled v interiéru technického zázemí myčky a adekvátní EZS zabezpečení.
Kamery nechybí ani v interiéru technického zázemí myčky. Tyto prostory jsou vybaveny i pohybovými PIR senzory a detektorem tříštění skla, které spouští poplach v případě vniku do prostor nebo poškození skleněných dveří u veřejně přístupné místnosti s občerstvením. Nad rámec běžné EZS jsme do prostoru osadili také detektor hořlavých plynů, požární detektory a tlačítko pro možnost přivolání IZS v případě požáru v areálu.

Výsledek:

Areál automyčky Racewash je kompletně sledován bezpečnostním kamerovým systémem, který také pořizuje záznam a je vybaven záložním zdrojem energie. V rámci EZS byly použity veškeré dostupné prvky, kterými jsme vhodně osadili každou důležitou součást automyčky. Zároveň jsme zprostředkovali napojení na bezpečnostní agenturu.
Spojení CCTV a EZS
Díky tomu, že jsme měli příležitost dodat současně bezpečnostní kamerový systém (CCTV) i elektronickou zabezpečovací signalizaci (EZS), tak jsme mohli tyto technologie přimět ke vzájemné spolupráci. Bezpečnostní agentura, na kterou je celý EZS systém napojen, má k dispozici také kamerový dohled, který jí pomáhá na dálku identifikovat činnost, ke které dochází v případě poplachu nebo poruchy a pohotověji tak reagovat na nastalou situaci.
Mobilní aplikace a čipy
Pověřené osoby mají přístup k bezpečnostnímu kamerovému dohledu odkudkoliv na světě, kde je k dispozici internetové připojení. A to buď přes počítač nebo mobilní telefon, případně tablet. Na dálku si mohou také prohlédnout záznam ve vysokém rozlišení. K tomuto účelu slouží přehledná a propracovaná mobilní aplikace, se kterou byl personál náležitě proškolen. Aplikace je k dispozici také k EZS. S její pomocí lze bezpečnostní systém odjišťovat a zajišťovat nebo sledovat jeho stav. V areálu není nutné pro odjištění nebo zajištění systému využívat číselných kódů, neboť personál obdržel čipové přívěšky na klíče a bezpečnostní karty.
Docházka zaměstnanců
Díky přítomnosti zabezpečovacího systému se do záznamu ukládá informace o tom, kdy byl systém odjištěn a zajištěn. Tato informace provozovateli objektu slouží i jako ověření, že jeho zaměstnanci na své pracoviště přichází a také ho opouští na čas.
EPS prvky EZS systému
Díky využití technologie od společnosti Jablotron jsme mohli prostor osadit také prvky EPS, které má tento výrobce rovněž v nabídce. Systém tedy umí rozeznat také požár nebo únik hořlavých plynů. Na objektu je také k dispozici tlačítko pro ohlášení požárního poplachu.